Kr8bron Training & Ontwikkeling is een feit. Aan de slag als ZZP’er!

Voor Kr8zoekers
Met Kr8bron wil ik mensen in een kwetsbare positie hoop en perspectief bieden, op basis van herkenning en erkenning. Door het delen van ervaringen, mijn eigen verhaal, persoonlijke herstel- en ontwikkelingsproces. Vanuit deze basis heb ik diverse trainingen en ontwikkelingstrajecten opgezet, om anderen te ondersteunen, op zoek naar innerlijke kracht.

Voor Kr8verleners
Ook Kr8verleners wil ik handvatten aanreiken voor hun persoonlijke én professionele ontwikkeling. Een zoektocht naar authenticiteit en verbondenheid, zin- en betekenisgeving. Energie genereren, door te inspireren. Terug naar de essentie; werken vanuit het hart en ‘er zijn’ voor anderen. Ik geef les, intervisie en deskundigheidsbevordering aan studenten, professionals en alle anderen betrokkenen en geïnteresseerde in het domein zorg en welzijn. De inzet van ervaringskennis en het gedachtegoed van mens- en herstelgerichte zorg, zijn hierin mijn voedingsbodem. Naast het delen van kennis en ervaringen, biedt ik ook ‘ervaringsworkshops’ aan, waarin krachtverleners zelf gaan beleven, waar het in goede zorg en ondersteuning om draait.