Ook Kr8verleners wil ik handvatten aanreiken voor hun persoonlijke én professionele ontwikkeling. Een zoektocht naar authenticiteit en verbondenheid, zin- en betekenisgeving. Energie genereren, door te inspireren. Terug naar de essentie; werken vanuit het hart en ‘er zijn’ voor anderen. Ik geef les, intervisie en deskundigheidsbevordering aan studenten, professionals en alle anderen betrokkenen en geïnteresseerde in het domein zorg en welzijn. De inzet van ervaringskennis en het gedachtegoed van mens- en herstelgerichte zorg, zijn hierin mijn voedingsbodem. Naast het delen van kennis en ervaringen, biedt ik ook ‘ervaringsworkshops’ aan, waarin krachtverleners zelf gaan beleven, waar het in goede zorg en ondersteuning om draait.