Herstel en veerkracht
Herstel vanuit cliëntenperspectief wordt gezien als een individueel en innerlijk proces – ook wel ‘persoonlijk herstel’ genoemd – waarbij iemand probeert de draad van het leven weer op te pakken. Het gaat over het (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid, waarbij ‘ziekte’ niet langer op de voorgrond staat, maar een plaats krijgt in het grotere geheel van iemands leven (Anthony, 1999). In een herstelproces (her)ontdekken mensen hun capaciteiten en mogelijkheden, veelal ontwikkeld door strijd met de eigen kwetsbaarheid. Zodoende leren mensen met stressvolle situaties om te gaan en de controle en verantwoordelijkheid over het eigen leven te hernemen. Tevens zorgt het hervinden van persoonlijke krachten ervoor dat er (opnieuw) ruimte ontstaat voor persoonlijke groei en het herwinnen van een positief zelfbeeld (empowerment). Iemand krijgt het gevoel weer iets voor anderen te kunnen betekenen en weer als mens erkend te worden (Haan, 2013).

In de reguliere zorg ligt de regie vooral bij de hulpverlening. Vanuit cliëntenperspectief gaat het erom wat mensen in een kwetsbare positie zelf doen om zichzelf sterker te maken (GGZ Nederland, 2009). Ieder persoon met een psychische kwetsbaarheden heeft zijn eigen geschiedenis, persoonlijke verhaal en unieke mix van klachten. De uniciteit van de persoon is dan ook van groot belang. De persoon zelf bepaalt zijn eigen weg naar herstel, ondersteund door anderen (Delespaul, Milo, Schalken, Boevink, & Os, 2016).

Bronnen
GGZ Nederland. (2009). Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. Visie op de (langdurige) zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Amsterdam: GGZ Nederland.
Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van. (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusdes: Diagnosis uitgevers.
Haan, de. E. (2013). De Herstelspecial. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet. Utrecht: GGZ Nederland.