GGZ Nederland. (2009). Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap: Visie op de (langdurige) zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Amsterdam: GGZ Nederland.

Haan, E. de. (2013). De Herstelspecial. De route naar herstelondersteunende zorg: Wat werkt en wat niet. Utrecht: GGZ Nederland.

Hendriksen-Favier, A., Nijnens, K., & Rooijen, S. van. (2012). Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz. Utrecht: Trimbos-instituut.

SBWU. (2009). Richtlijn voor goede zorg. Een handreiking voor een basishouding binnen herstelondersteunende begeleiding. Utrecht: SBWU

Werkplaats Herstelondersteuning. (2015). Herstelondersteuning van kans naar realiteit! Utrecht: Lister