Bakel, M. van, & Boertien, D. (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Kenniscentrum Phrenos.

GGZ Nederland. (2013). Ervaringsdeskundigheid beroepscompetentieprofiel. Utrecht/Amersfoort: GGZ Nederland.

Haaster, H. van, Hidajattoellah, D., Karbouniaris, S., & Wilken, J. P. (2013). Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

Hoeymans, N. (2011). Ervaringsdeskundigheid van kwetsbaarheid tot kracht. Eindhoven: GGzE

Hoeymans, N. (2012). Meerwaarden ervaringsdeskundigheid. Eindhoven: Fontys

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht. (2013). Begrippenkader Ervaringsdeskundigheid en aanverwante begrippen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht.

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht. (2013). Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht.

Oude, T. den, Oosterum, L.M.E. van, & Leeuw J.R.J. de. (2011). Inzet ervaringsdeskundigheid in de GGZ: van stigma naar succes. Uitgeest: MGv